Wat is proces

Procesfabricage & -ontwerp Een efficiënt productieproces vereist betrouwbare input, kwaliteitsoutput, flexibele productie en procesontwerp. Onze diensten op het gebied van input, kwaliteitsoutput en procesontwerp kunnen vandaag aan uw behoeften voldoen.

Ondergedompeld kwaliteitsbeheerDe inputkwaliteitsbeheertechnologie (IQM) kan lokaliseren en verifiëren of de kwaliteit van de inputs van de oorspronkelijke processen naar de hand-off producten goed genoeg is. Het kan ook het hand-off proces beoordelen om te detecteren of er wijzigingen zijn aangebracht die de kwaliteit van het product zouden kunnen beïnvloeden. De procesbeheermodule is voorzien van geavanceerde detectietools en een uitgebreid inspectiesysteem met automatische ongevallenrapportage.

dubbele controleHet inspectieproces controleert niet alleen of de kwaliteit van het door ons geproduceerde product overeenstemt met de eisen, het controleert ook dubbel of aan de eisen wordt voldaan. Deze inspecties kunnen plaatsvinden Geautomatiseerde laboratoriumbezoeken, willekeurige bezoeken van werknemers of follow-upgesprekken volgens vastgestelde procedures.

Re-engineeringDe eisen van het bedrijf veranderen voortdurend tijdens de groeiperiode. Nieuwe technologieën, nieuwe marktomstandigheden, nieuwe behoeften van werknemers en nieuwe opdrachten betekenen allemaal nieuwe schattingen. Een vastgesteld procesbeheersplan kan van onschatbare waarde zijn voor een bedrijf, omdat het zorgt voor de juiste prognose van de eisen van het bedrijf en van de deliverables van het bedrijf.

Automatisering van onderhoudVeel grote en kleine bedrijven kopen en onderhouden overwegend hun eigen apparatuur. Hoewel het goedkoper is om apparatuur thuis of in een winkel te onderhouden, is dit altijd een aanzienlijke financiële uitgave. Daarom hebben veel bedrijven zich gewend tot kantoorautomatisering en gehoste oplossingen die een kantoorautomatiseringsomgeving bieden samen met zeer beschikbare computermiddelen.

Hierdoor kunt u uw resources afstemmen op de middelen die u beschikbaar hebt, wat u de flexibiliteit geeft om systemen te leveren waar u ze nodig hebt en resources kunt sparen waar ze het hardst nodig zijn.

De geautomatiseerde problemen zitten vaak in de weg bij het uitvoeren van deze stappen zelf. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om die drill down van boven naar beneden te onthouden; het is veel gemakkelijker om het andersom te doen. Ook kan het erg frustrerend zijn om dezelfde taken steeds weer opnieuw uit te voeren.

Geautomatiseerde taken kunnen echter de volgende voordelen bieden:

* Vereist geen verdere financiële investering in middelen of tijd.

* Kan altijd en overal worden uitgevoerd.

* Geeft u geen deadline om de taken uit te voeren.

* Betekent dat u kunt blijven werken, zelfs wanneer u niet werkt aan een specifiek project.

*verhoogt noch vermindert de inspanning.

*gebakken gemakkelijk wat extra output.

Wat is geautomatiseerd testen?

Het is het proces van het creëren van testscripts die een set van voorgeschreven taken in volgorde uit te voeren. Dit testscript wordt vervolgens gebruikt om de voor verificatie benodigde gegevens te genereren, te verzamelen en in tabellen op te nemen.

De testscripts worden gebruikt om de volgende taken uit te voeren:

1. Genereren van jix dict bestanden.

2. 2. Genereer arraygegevens in arrayformaat.

3. Vermenigvuldigen en optellen bij gegevens in array-formaat.

4. 4. Selecteren en reduceren van gegevens in gesorteerde volgorde op hun waarden.

5. Output gegevens in menselijk leesbaar formaat.

Dit test management proces zorgt ervoor dat het testen in dezelfde richting kan gaan zonder de noodzaak om de scripts aan te passen aan het huidige proces.

Op hulpprogramma's gebaseerde scripttalen zoals ECOE, Make en POS stellen de gebruikers niet alleen in staat hun woorden op te schrijven, maar zij stellen de gebruikers ook in staat deze woorden zonder extra programmering uit te voeren door het te testen woord uit te voeren. We kunnen zeggen dat geautomatiseerd testen een onderdeel is van softwareontwikkeling dat zich richt op atomaire eenheden.

Wat is een utility gebaseerd geautomatiseerd testen? Dit is een proces waarin het testscript wordt getest in volgorde als een reeks stappen in plaats van één voor één. Het testscript wordt geval per geval getest; er is geen herhalingHetzelfde script kan steeds opnieuw worden gebruikt om te testen en er is dus geen replicatie van de inspanning.

Wat is Make:

itory gebaseerd geautomatiseerd testen

herbruikbare, cross-platform automatisering

micro controllers, web-browsers en handheld apparaten

standaard bibliotheek van utility methoden die kunnen worden gebruikt in verschillende functionaliteiten van de toepassing.